Karriär och omställning

Genom att synliggöra och stärka arbetsförmågan, jobbfokus och matchning mot arbetsmarknaden gör Falcks tjänster och expert inom omställning att individer snabbare kommer ut i nytt jobb utifrån sin arbetsförmåga.

Omställningstjänster för TSL

Falcks insatser kan vara aktuella när jobbcoachen konstaterar hinder och begränsningar i arbetsförmåga och jobbfokus på grund av ohälsa eller sjukdom och där individen behöver en förstärkning.

Omställning behovsanalys
Ger dig på Trygghetsfonden stöd att erbjuda individen rätt insats och kan beställas när det inte är uppenbart att individen är i behov av ett hälsosamtal eller stödsamtal. Efter behovsanalysen får beställare en rekommendation och motivering till efterföljande insats, t ex Hälsosamtal, Stödsamtal eller Arbetsförmågebedömning. En arbetsförmågebedömning ska alltid föregås av en Omställning behovsanalys.

Hälsosamtal
Ger stöd till individer som behöver "en skjuts" om exempelvis sina rutiner, ökad motivation eller förbättrade sömn-, kost- eller motionsvanor.

Stödsamtal psykolog
Ger individen stöd i att hantera och bearbeta det som föregått omställningssituationen, stärka sin förändringskompetens och/eller hantera andra privata utmaningar såsom exempelvis skilsmässa, sjukdom etc.

Beställ


Tjänst


Tjänst

Tjänst
Leveranssätt
Leveranssätt


Beställare


Beställare


Individ


Individ


Jobbcoach


Jobbcoach


Övrigt


Övrigt


Du kan ladda upp flera filer (max 10MB) genom att hålla in "ctrl" eller "cmd". 


Du kan ladda upp flera filer (max 10MB) genom att hålla in "ctrl" eller "cmd". 


Skicka

I nästa steg kan du spara en sammanfattning av beställningen som pdf. 
Bekräftelse till medarbetare skicka som sms.


Skicka

I nästa steg kan du spara en sammanfattning av beställningen som pdf. 
Bekräftelse till medarbetare skicka som sms.

Fakturafrågor

Kontakta vår fakturasupport, eller ladda ned specifikationer online.

Fakturaspecifikationer

Hitta oss

Våra adresser, öppettider och lokala aktiviteter och kommande webbinar.

Hitta oss