Webbinar

Vikten av dialog för ett framgångsrikt ledarskap


Till Previa Play

Torsdag 10 mars bjuder Previa in till ett kostnadsfritt webbinar om hur du som ledare kan använda dialog som verktyg för att utveckla och förbättra verksamhetens arbetsmiljö.

Ett ledarskap som möjliggör för regelbunden dialog är en del i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Men varför är det så viktigt? 

En tydlig och återkommande dialog bidrar till:

  • framgångsrika uppdrag genom effektiva samarbeten och smidiga arbetsprocesser,
  • starkare tillit i ledningsteam och medarbetargrupper,
  • förebyggande av konflikter,
  • förenklat förändringsarbete.

I det här webbinaret får du som chef lära dig mer om hur du kan använda dialog som redskap i ditt ledarskap. 

Medverkande: Gunilla T Jonsson, organisationskonsult, och Erik Berglund, utbildningsansvarig. 

Välj datum

Falck play

Se våra senaste webbinar igen. Här tar våra experter upp aktuella frågor och trender inom arbetsmiljö, ledarskap och hälsa i arbetslivet.