Kvinnors hälsa i arbetslivet - en frukostföreläsning

Idag är genusperspektivet på arbetsplatsen högaktuellt då vi strävar efter ett jämställt samhälle. De allra flesta arbetsgivare/HR har både män och kvinnor på arbetsplatsen. Vissa hälsotillstånd hos kvinnor kan påverka arbetsförmågan hos individen.

Under denna föreläsning tar vi upp hälsotillstånd hos kvinnan som på olika sätt kan påverka arbetet, t ex graviditet, klimakteriet, PMS. 
Vi kommer att gå igenom tillstånden och vad dessa innebär. Vad kan man stötta med som arbetsgivare, vilka skyldigheter finns att ta hänsyn till.

Vi bjuder på kaffe och smörgås från 8:15

Föreläsare: Sara Lagerholm, Företagsläkare

Pris: 1 495 kronor

Anmälan är bindande.  Falck förbehåller sig rätten att ställa in vid för få deltagare. I övrigt gäller Falcks Allmänna villkor.  

15 maj i Sandviken

Plats: Falck, Torggatan 7, Sandviken

Datum: 15 maj

Tid: 08:30-9:30

Har du frågor? Mejla oss!